Meridiany

Meridiany główne, 12 w sumie, są porównywalne z rzekami. “Rzeki” te szukają częściowo  swojej własnej drogi przepływając przez “jeziora” – meridiany cudowne (8 w sumie). Z “rzekami i jeziorami” połączone są różne “strumienie” – czakry.
Nazwa meridianów głównych pochodzi od nazwy organu, z którym są one połączone: meridiana żołądka, meridiana jelita grubego… Meridiany cudowne mają swoje odrębne nazwy: Ren Mai, Du Mai… i określają strukturę ciała.
Każdy mięsień połączony jest z meridianą a każda meridiana połączona jest z organem lub gruczołem. Podczas testów mięśni  zostaje zmierzona ich siła i  na tej podstawie rozpoczyna się dialog z ciałem (psychokinezjologia).

Czakry

Czakry spełniają rolę stacji odbiorczych, transformatorów i rozdzielaczy energii życiowej (chi). Czakra, która nie funkcjonuje prawidłowo (pobiera zbyt mało energii albo jest zbyt aktywna) może doprowadzić do energetycznej nierównowagi co w  następstwie może wywołać chorobę. Istnieje 7 czakr podstawowych i 5 wyższych (duchowych). Razem więc istnieje 12 czakr (albo 17 – 5 ponad ciałem i 5 pod). Podczas sesji psychokinezjologii zostają sprawdzone wszystkie  czakry (17).
Tachion jest pierwszą czastką energii, która ma formę...

YIN

>>>>

YANG

 

Ciało energetyczne - meridiany i czakry...


Życie i pięć elemen-tów...